UNICEF-ova nacionalna konsultacija – Istraživanje implementacije (IR) za HCD-TIP u Kambodži…

Lokacija: Kambodža

Kategorije: Zdravlje, Ishrana, Zdravlje i Ishrana

UNICEF radi na nekim od najtežih mjesta na svijetu, kako bi došao do najugroženije djece na svijetu. Da im spasu živote. Da brane svoja prava. Da im pomogne da ispune svoj potencijal.

U 190 zemalja i teritorija radimo za svako dijete, svugdje, svaki dan, kako bismo izgradili bolji svijet za sve. I nikada ne odustajemo.

Za svako dijete prilika.

UNICEF je počeo sa radom u Kambodži 1952. godine i otvorio prvu državnu kancelariju 1973. godine u Pnom Penu. Više informacija o tome šta radimo u Kambodži dostupno je na https://www.unicef.org/cambodia/.

Kako možete napraviti razliku?

Od ključne je važnosti dokumentirati implementaciju novih pristupa javnom zdravlju kako bi se lekcije mogle naučiti i podijeliti unutar i između lokacija kako bi se poboljšali programi i doprinijeli boljim zdravstvenim ishodima. Istraživanje implementacije (IR) je jedna takva metoda za sistematsko dokumentovanje, procjenu i konačno poboljšanje implementacije programa. Kako je pristup HCD-TIP nov u kontekstu Kambodže, IR će pomoći da se bolje razumiju snage i izazovi implementacije HCD-TIP na svakom nivou sistema, te da se dokumentuje angažman zajednice i prihvatljivost.

Svrha TOR-a je da se koriste principi istraživanja implementacije kako bi se razumjelo kako implementacija HCD-TIP obuke i uvođenja usmjerava osmišljavanje i implementaciju intervencije zahtjeva za imunizacijom u zajednicama sa nultim dozama i nedovoljno vakcinisanim zajednicama u Kambodži.

Ciljevi ovog savjetovanja uključuju:

1. Dokumentovati usvajanje i prilagođavanje HCD-TIP pristupa u kontekstu Kambodže

2. Za procjenu uslova koji jačaju ili slabe uspjeh implementacije HCD-TIP (npr. prihvatljivost, izvodljivost, prikladnost i održivost) za dizajn i implementaciju intervencije,

3. Razumjeti kako i u kojoj mjeri HCD-TIP doprinosi dizajniranju i implementaciji intervencija za povećanje potražnje i prihvatanja vakcinacije, i

4. Dokumentovati i širiti naučene lekcije, najbolje prakse i buduće preporuke u vezi sa intervencijama koje je omogućio HCD-TIP na nivou zajednice.

Da biste se kvalifikovali kao advokat za svako dijete koje ćete imati…

Kvalifikacije i iskustvo

-Visoka univerzitetska diploma iz srodnih disciplina je potrebna za specijaliste sa dokazanim iskustvom od najmanje osam godina u programima zdravstvenog i socijalnog razvoja i/ili istraživanjima javnog zdravlja koja bi trebalo da obuhvataju najmanje pet godina u vezi sa temom zdravlja majke i deteta.

-Iskustvo u pregledu i sažimanju zdravstvenih programa i istraživačkih dokumenata.

-Iskustvo u istraživačkim i/ili evaluacijskim programima/projektima ili provedbenom istraživanju, uključujući kvalitativne metode istraživanja.

-Iskustvo sa rutinskom imunizacijom će biti prednost.

-Iskustvo sa angažmanom zajednice, stvaranjem potražnje i programiranjem društvenih promjena i ponašanja bit će prednost.

Znanje i vještine

-Odlične komunikacijske, pismene, analitičke, međuljudske i fasilitacijske vještine.

Kompetencije

-Osjetljivost na kulturnu raznolikost i timski rad.

-Poznavanje standardnih uredskih ICT (informacija, komunikacija i tehnologija) aplikacija.

Jezici

-Poznavanje razgovora i pisanja na engleskom i kmerskom jeziku

U ovom prilogu pronađite uslove za ovu konsultantsku firmu: ToR _Konsultant_HCD Implementation Research (CBD)_TMS.pdf

Za svako dijete demonstrirate

UNICEF-ove vrijednosti brige, poštovanja, integriteta, povjerenja, odgovornosti i održivosti (CRITAS).

Da vidite naš okvir kompetencija, posjetite ovdje.

UNICEF je posvećen raznolikosti i inkluziji u okviru svoje radne snage i ohrabruje sve kandidate, bez obzira na pol, nacionalnost, vjersko i etničko porijeklo, uključujući osobe koje žive sa invaliditetom, da se prijave da postanu dio organizacije.

UNICEF ima politiku nulte tolerancije na ponašanje koje nije u skladu sa ciljevima Ujedinjenih naroda i UNICEF-a, uključujući seksualno iskorištavanje i zlostavljanje, seksualno uznemiravanje, zloupotrebu ovlaštenja i diskriminaciju. UNICEF se također pridržava strogih principa zaštite djece. Od svih odabranih kandidata će se očekivati da se pridržavaju ovih standarda i principa i stoga će biti podvrgnuti rigoroznoj provjeri referenci i prošlosti. Provjere prošlosti će uključivati provjeru akademskih akreditiva i istorije zaposlenja. Od odabranih kandidata može se tražiti da dostave dodatne informacije za provjeru prošlosti.

Napomene:

Samo kandidati koji uđu u uži izbor bit će kontaktirani i preći u sljedeću fazu procesa selekcije.

Pojedinci angažovani na osnovu konsultantskog ili individualnog ugovora neće se smatrati „članovima osoblja“ prema Pravilniku o osoblju i pravilima Ujedinjenih nacija i UNICEF-ovim politikama i procedurama i neće imati pravo na beneficije koje su u njima predviđene (kao što su pravo na odmor i zdravstveno osiguranje) . Njihovi uslovi usluge biće regulisani njihovim ugovorom i Opštim uslovima ugovora za usluge konsultanata i pojedinačnih ugovarača. Konsultanti i individualni ugovarači odgovorni su za utvrđivanje svojih poreskih obaveza i za plaćanje svih poreza i/ili dažbina, u skladu sa lokalnim ili drugim važećim zakonima.

Odabrani kandidat je isključivo odgovoran da osigura da viza (primenjiva) i zdravstveno osiguranje potrebno za obavljanje obaveza iz ugovora važe za cijeli period trajanja ugovora. Kandidat također može biti podvrgnut zahtjevima za inokulaciju (cijepljenje), uključujući i protiv SARS-CoV-2 (Covid).

Oglašeno: 11. april 2023. SE Asia Standard Time

Rok: 25. april 2023. SE Asia Standard Time

Službena web stranica

error: Sadržaj je zaštićen !!