“TRI pokazatelja da vas druga polovina NE VOLI” – Erich Fromm objašnjava kako prepoznati “LAŽNU LJUBAV”…

Filozof i sociolog Erich Fromm napisao je svoje čuveno djelo “Umjeće ljubavi” prije više od pola vijeka, ali pitanja kojima se bavio su vanvremenska – pa su aktuelna i danas.

Za sve koji se bave psihologijom ili se samo interesuju za međuljudske odnose, ova Fromova knjiga je neizbježno štivo.

Ona može da vam pomogne da bolje shvatite i razumijete temu sreće, ljubavi, usamljenosti, partnerskih i porodičnih odnosa.

U današnjem članku izdvojićemo 3 Fromove misli:

Ljubav je vještina: Ljubav je aktivno interesovanje za život. Kako From to iznosi u svom djelu, ljubav je prava umjetnost i vještina koju čovjek uči tokom cijelog života.

Naravno stvari nisu jednostavne jer u tom učenju, iako traje dugo, svako od nas treba da prođe kroz mnoštvo prepreka i barijera da bi shvatio i naučio ljubav. Sposobnost da volimo proizilazi iz nas samih.

Svako od nas je različit, svako od nas voli drugačije i ne postoji univerzalna instrukcija o tome kako volimo i kako pokazujemo i primamo ljubav. Ne postoje šabloni, nego je svaki čovjek ostavljen da tokom života doživi svoje iskustvo i odgovor na pitanje pronađe sam.

From je rekao da, kao i svaka druga vještina, i ljubav zahtjeva majstorstvo. Uprkos ustaljenom mišljenju, ljubav je daleko od običnog osjećanja. Da bismo bili sposobni za ljubav moramo da se razvijamo kao ličnost i da u svakom momentu života napredujemo.

Tek kada sebe razvijemo moći ćemo da odgovorimo na pitanje šta je ljubav.

Porodične veze: Malo je roditelja na svijetu koji imaju hrabrost i nezavisnost da se brinu više za sreću svog djeteta, nego za njegov uspjeh. Porodične veze i način na koji smo odrasli su jako važan faktor u partnerskim odnosima.

Ukoliko je jedan od partnera doživio jaku ljubav od strane majke ili oca, on će tu ljubav da zahtjeva i od svog partnera. Takvom ljubavniku nije cilj da daje ljubav drugome, nego da sam bude voljen jer je od djetinjstva navikao da se samo on obasipa ljubavlju.

Ukoliko ovakva osoba pronađe partnera koji je isti kao on ili jednostavno samouvjeren i ponosan, taj odnos nema budućnost.

Potičinjavanje: Ako volimo nekoga suosjećamo se sa njim. Kada čovjek nije dostigao dovoljan nivo samodovoljnosti, onda on počinje biti sklon potčinjavanju.

On nema svoje mišljenje i jako teško ispoljava svoje “ja”. Često se ovakva ljubav prikazuje u filmovima, ali to nije ljubav, potčinjavanje.

Postoji samo jedan razlog za to: jedan od partnera nije uspio da se ostvari kao ličnost onako kako je htio i sada je u potpunosti upijen u život svog partnera – takvi odnosi daleko su od sretnih.

infopult

error: Sadržaj je zaštićen !!