NACRTAJTE kuću, drvo i muškarca i “saznajte” u kakvom se stanju NALAZITE…

Psiholozi veruju da naši crteži služe kao jedinstveni izvori informacija koje mnogo govore o našem istinskom ja.

Kada crtamo, podsvesno projektujemo naše glavne osobine na parče papira – zato su ovi mali, spontani crteži toliko važni.

Sa ovim testom imate priliku da saznate više stvari o sebi. Poznata kao “2Test House-Tree-Person” (HTP), tehnika je dizajnirana da odredi glavne osobine osobe i često se koristi tokom razgovora za posao.

Prvo, šta je predmet analize u vašem crtežu: Dimenzije crteža predstavljaju vaš nivo samopoštovanja i samopouzdanja. Potezi i linije ukazuju na nivo odlučnosti i na to koliko se osećate prijatno tokom procesa donošenja odluka.

Na primer, ako ste skloni da povlačite istu liniju dva puta, to pokazuje nesigurnost, nezadovoljstvo i perfekcionizam koji nije pod kontrolom.

Jasnoća predstavlja harmoniju i fleksibilnost. Delovi crteža i njihovo značenje koje kasnije treba da uporedite sa objašnjenjem ispod:

Slika kuće: Kuća predstavlja porodične odnose, kako tumačite dom i porodični život. Ona mnogo govori o tome šta osećate prema porodičnim vrednostima i svojoj porodici.

Krov – predstavlja intelektualni, fantastični i duhovni život.

Odžak – afektivni i ljubavni život. Dim koji izlazi iz odžaka simbolizuje unutrašnju napetost.

Zidovi – snaga i moć vaše ličnosti.

Vrata i prozori – odnos sa okolnim svetom, društveni kontekst, nivo integracije. Na primer, veoma velika vrata pokazuju da ste veoma zavisni od nečega ili nekoga.

Trotoari – otvorenost, pristup vašem intimnom porodičnom životu.

Osnova – stabilnost i kontakt sa realnošću.

Slika drveta: Drvo simbolizuje najdublje i najnesvesnije aspekte vaše ličnosti, ili predstavlja one stvari koje obično zadržavate za sebe.

Grane – socijalni kontakti, težnje i nivo zadovoljstva ili frustracije.

Oblik drveta – predstavlja vaš osećaj sebe, integritet vaše ličnosti. Ako je zakrivljeno, to znači da ste fleksibilni i da se lako prilagođavate.

Koreni – veza sa vašim nesvesnim i instinktivnim unutrašnjim svetom, testiranjem realnosti i orijentacijom.

Osnova – kontakt sa realnošću i stabilnošću. Na primer, njegovo odsustvo predstavlja teškoće u suočavanju sa realnošću.

Slika čoveka: Osoba koju nacrtate predstavlja samopercepciju, vaše idealno ja. Pokazuje vaš odnos prema ovom svetu, kao i način na koji vaš društveni život i unutrašnji svet koegzistiraju.

Glava – inteligencija, komunikacija, mašta, druželjubivost. Na primer, ako vam je glava veća od tela, to znači da imate impresivne intelektualne sposobnosti.

Kosa – muževnost i senzualnost.

Oči – društvena komunikacija i vaša percepcija sveta oko vas.

Usta – senzualnost i verbalna komunikacija. Ako su usta vaše slike samo prava linija, to znači da ste verbalno “agresivni”.

Ruke – afektivnost, “agresija”.

Vrat – kontrola impulsa.

Noge – kontakt sa realnošću, podrška, stabilnost i bezbednost.

Stopala – s**sualnost i agresija.

Prenosi: crnobelo.rs, prva.rs

error: Sadržaj je zaštićen !!