Klaus-Peter Müller Master stipendija 2023/24. godine, Frankfurtska škola finansija i menadžmenta – Njemačka…

Rok za prijavu: 15. april 2023., 30. jun 2023. godine

Klaus-Peter Müller stipendija za master i MBA studente koji pohađaju redovni program

Stipendiju Klaus-Peter Müller uvela je velikodušnom donacijom od milion eura prof. dr. h.c. Klaus-Peter Müller, predsjednik Nadzornog odbora Commerzbank AG i počasni predsjednik Fondacije Frankfurt School of Finance & Management.

Proces prijave

Aplikacija

Za stipendiju se mora podnijeti zahtjev u okviru procesa online prijave, gdje se od podnosioca zahtjeva traži da odgovori na specifična pitanja za stipendiju i pruži prateću dokumentaciju kako bi potvrdio podobnost. Pored toga, kandidati će morati da dostave motivaciono pismo u kojem će izraziti kako aktivno planiraju da doprinesu Frankfurtskoj školi i zajednici FS.

Rokovi

Stipendija će biti dodijeljena kao dio procesa upisa u Frankfurtsku školu. Stoga je rok za prijavu za stipendiju isti kao i rok za prijavu na određeni program (krajem juna za master programe pre iskustva i kraj jula za Frankfurt MBA). Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Stipendije se dodjeljuju u dva kruga:

1. kolo

-Rok za prijavu: 15. april 2023

-Pismo o prijemu potrebno je zaprimiti do 15. maja 2023. godine

-Stipendija će biti dodijeljena do 02.06.2023

2. kolo

-Rok za prijavu: 30. jun 2023

-Pismo o prijemu potrebno je zaprimiti do 15. jula 2023

-Stipendija će biti dodijeljena do 4. avgusta 2023. godine

Stipendije će se u početku dodjeljivati samo za 2 semestra (jedan semestar za kandidate koji se pridruže u ljetnom semestru) koji će biti revidirani nakon tog vremena. Stipendije se mogu smanjiti ili povući ako stipendista ne ispuni tražena očekivanja.

Odabir

Komisija za stipendije će svaku stipendiju dodijeliti na individualnoj osnovi. Ne postoji zakonsko pravo na traženje stipendije.

Giving Back

Od stipendista Klaus-Peter Müllera se očekuje da podrže školu kao FS ambasador i aktivno doprinose zajednici Frankfurtske škole. Nakon diplomiranja, očekuje se angažman kao alumnusa FS kao i relativna finansijska podrška za fond stipendija.

Izvor: Više informacija – Zvanična web stranica OVDJE.

error: Sadržaj je zaštićen !!